apercepcja


apercepcja
apercepcja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, lm D. apercepcjacji {{/stl_8}}{{stl_7}}'proces postrzegania, poznawania i przyswajania nowych spostrzeżeń i wiązania ich z nabytym uprzednio doświadczeniem i zasobem wiedzy' <nłac.> {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • apercepcja — ż I, DCMs. apercepcjacji; lm D. apercepcjacji (apercepcjacyj) 1. psych. «proces spostrzegania, kierowany uwagą, połączony ze zrozumieniem i przyswojeniem treści nowych spostrzeżeń dzięki powiązaniu ich z utrwaloną w pamięci wiedzą» 2. filoz.… …   Słownik języka polskiego

  • apercepcyjny — przym. od apercepcja, zwykle w zn. 1 Proces apercepcyjny …   Słownik języka polskiego